Välkommen till en skånsk sommaridyll!

Styrelsen

Ordförande
Bengt Håkansson          0734-20 05 00          hyrfama@gmail.com

Kassör 
Cecilia Olsson                0705-34 94 89          cecilia@finasiffror.se

Sekreterare
Jonas Rosvall                 0705-42 69 06          jonas.r@bikab.net

Ledamöter
Magnus Rygler              0708-23 22 88          rygler@hotmail.se
Morgan Nilsson             0702-50 19 46          morgan@bgmbygg.se
Johnny Strömberg         0732-747610            johnny.stromberg@ownit.nu
Ann-Christin Sollerhed  0708-357106            ann-christin.sollerhed@hkr.se

Ansvarig hemsida
Ingrid Henriksson          072-520 50 17         ingrid.henriksson@hotmail.com