Välkommen till en skånsk sommaridyll!

Styrelsen

Ordförande
Bengt Håkansson          0734-20 05 00          hyrfama@gmail.com

Kassör 
Cecilia Olsson                0705-34 94 89          cecilia.redovisning@telia.com

Sekreterare
Jonas Rosvall                 0705-42 69 06          jonas.r@bikab.net

Ledamöter
Magnus Rygler              0708-23 22 88          rygler@hotmail.se
Morgan Nilsson             0702-50 19 46          morgan@bgmbygg.se

Ansvarig hemsida

Ingrid Henriksson          072-520 50 17         ingrid.henriksson@hotmail.com