Välkommen till en skånsk sommaridyll!

Offentliga dokument Vägföreningen

——————————————————————————————————————————————–

Under uppdatering!

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser

Konstituerande styrelsesammanträdesprotokoll

 

Ekonomiska Rapporter

Revisionsberättelser

Underhållsplaner

Underhållsplan Havsbadsvägen 2023/2024 – 2024/2025

Underhållsplan_Havsbadsvägen 2021/2022 – 2022/2023