Välkommen till en skånsk sommaridyll!

Medlemsavgift

Medlemsavgift till Yngsjö Havsbads Vägsamfällighet 

Utdebitering för underhåll av Havsbadsvägen är fastställd till
0kr 2015-07-01 – 2016-06-30

Beloppet fastställs av styrelsen

Bankgiro 555-9398