Välkommen till en skånsk sommaridyll!

Mark & Exploateringsenheten

Efter villaföreningens årsmöte 2015 hade deltagarna förmånen att få träffa projektledare Lars Carlsson från Kristianstad kommun, Kommunledningskontoret, Mark & Exploateringsenheten.

Lars Carlsson presenterade planer på nybyggnationer i området och deltagarna fick ställa frågor.

Lars hade ett antal kartor som vi fick ta del av:

Yngsjö plan hela
Yngsjö tomter
Yngsjö plan beteckning
Yngsjö Häradskarta 1928
Yngsjö by orto
Yngsjö by orto kommunal mark
Yngsjö by detaljplaner
VA
karta med kommunal mark
flygfoto 1940
detaljplan
Bilaga 4 – karta över slutundersökningsområdet (område 1 2 och 4)
Befolkning i orter i Kristianstads kommun