Välkommen till en skånsk sommaridyll

Styrelsen

Ordförande
Magnus Rygler 0708- 232288

Kassör 
Ann-Britt Elvstad 0768-93 55 49

Sekreterare
Leif Malmström 0722-067322

Underhållsansvarig-väg
Sven Jönsson 0705-13 60 84

Ledamöter
Sven Tufvesson 070- 6581917

Suppleant
Vakant

Revisorer
Eva Mårtensson 0734-13 29 71

Revisorsuppeant
Jan Romlin 0703-58 91 14