Välkommen till en skånsk sommaridyll

Kommentarer

Kristianstadbladet 2014-08-09
Änglar finns dem

Meddelande till festarrangörerna 2014-07-22
Till festarrangörerna

e-post 2014-08-07 12:46
Till samtliga i styrelsen
Tack för allt arbete som ni lägger ner. Ni är fantastiska! Tyvärr har vi i år inte haft möjlighet att delta i alla era trevliga aktiviteter,
men vi hoppas att det ska bli bättre närvaro av oss nästa sommar.

Med många soliga hälsningar
Inga och Bengt Håkansson