Välkommen till en skånsk sommaridyll

Inför årsmötet

Yngsjö Havsbads Vägsamfällighet årsmöte