Välkommen till en skånsk sommaridyll!

Info – inbrott i området

Det har i veckan varit inbrott i två fastigheter i Havsbadsområdet – ett på Laxvägen och ett på Sågverksvägen. Vi ber alla vara uppmärksamma och se till sina hus och stugor.